Usluge i oprema

Oprema:

- računala za korisnike 
- wi-fi
 
Usluge: 

- savjeti i pomoć pri izboru građe
- rezervacija knjižne građe
- pristup internetu