Periodika

 

Odjel periodike Gradske knjižnice Marka Marulića prima 76 naslova dnevnih novina, tjednika, mjesečnika i popularnih, stručnih i znanstvenih časopisa, namijenjenih korisnicima različitih interesa i dobi, koji se nalaze u Čitaonici tiska, Odjelu periodike te na Odjelu za djecu i mlade. Sva građa je namijenjena isključivo radu u knjižnici. Knjižnica također ima arhiviranu periodičnu građu koja se može dobiti na zahtjev korisnika.

Svi članovi knjižnice imaju mogućnost pristupiti online izdanju Slobodne Dalmacije.

 

Odjel periodike (prvi kat) :

Odjel periodike nalazi se na prvome katu, gdje se mogu naći domaći stručni i znanstveni časopisi, službene publikacije. 

Građa s odjela periodike je isključivo za rad u knjižnici uz predočenje iskaznice informatoru knjižničaru na Odjelu za odrasle.

Stručne i znanstvene publikacije, te arhivirana građa:

15 dana, Acta iadertina, Acta adriatica, Brodogradnja, Communio, Croatica et Slavica Iadertina, Crkva u svijetu, Čakavska rič, Dijete i društvo, Dubrovnik, Ekonomski pregled, Europski glasnik, Fantom slobode, Filozofska istraživanja,  Forum, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Hrčak, Hrvatska revija, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatske vode, Hrvatski planinar, Informator, Jezik, Kazalište, Književna republika, Književna smotra, Kolo, Kriminologija i socijalna integracija, Kulturna baština,  Ljetopis socijalnog rada, Medijska istraživanja, Napredak, Naše more, Nova istra, Oris, Priroda, Quorum, Republika, Revija za sociologiju, Socijalna ekologija, The Split mind, Tema, Suvremena trgovina, Tonovi, Treći program hrvatskoga radija, Turizam, Umjetnost riječi, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Život umjetnosti.

Službene publikacije:

Oglas za pomorce, Službeni glasnik grada Splita, Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije.

 

Odjel za djecu i mlade: :

Na Odjelu za djecu i mlade nalaze se časopisi namijenjeni djeci i mladima, te stručni časopisi specijalizirani za učitelje i roditelje. 

Časopisi za djecu, mlade i roditelje:

Književnost i dijete, Meridijani, Moj planet, Prvi izbor, OK, Školske novine, Školski vjesnik, Zrno.

Neke od dnevnih novina i tjednika možete također pronaći na svim odjelima u našoj mreži.