Osnovni podaci o odjelu

Knjižnica Trstenik postoji od 2000 godine. Smještena na jugoistoku grada te je postala kvartovska knjižnica za gusto naseljene gravitirajuće kvartove. Bogat i raznovrstan knjižnični fond za djecu i odrasle smješten je na tri etaže. Odjel za djecu i mlade omogućava održavanje različitih aktivnosti i boravak djece u knjižnici. Poseban kutak u Knjižnici namijenjen je čitanju dnevnog tiska. 

Odjeli u knjižnici:

Informativno-posudbeni odjel   

Odjel za djecu i mlade     

Čitaonica