Knjižnica je mjesto gdje možeš...

·        Posuditi i čitati knjige;

·        Koristiti se audiovizualnom i elektroničkom građom, npr. CD-ovima i DVD-ovima;

·        Posuditi društvene igre;

·        Čitati zabavne i stručne časopise;

·        Dobiti pomoć pri izradi domaćih zadaća, seminara i završnih radova

·        Dobiti informacije iz raznih područja na internetskim stranicama knjižnice i/ili zatražiti pomoć knjižničara

·        Družiti se u slobodno vrijeme, sudjelovati na radionicama te u ostalim programima za mlade

·        Koristiti usluge fotokopiranja, printanja i skeniranja prema važećem cjeniku.