Kako posuđivati

 

·        Članska iskaznica je samo tvoja i ti odgovaraš za sve što je na nju posuđeno.

·        Istovremeno možeš posuditi 5 knjiga, 2 CD-a ili DVD-a i 1 igračku.

·        Rok posudbe knjiga i igračaka je 21 dan, a ostale građe 5 dana.

·        Istodobno možeš posuđivati u više knjižnica, ali samo dok na vrijeme vraćaš posuđeno.

·        Rok posudbe može se produžiti (osobno, telefonom i on-line) za još 21 dan (ali ne lektira jer treba i drugima).

·        Možeš telefonski rezervirati knjigu ako je ima na polici. Čeka te 24 sata.

·        Izgubljena ili uništena knjiga nadoknađuje se drugom istom ili plaćanjem.