Kako koristiti knjižnični katalog

Knjižnični katalog predstavlja popis cjelokupne knjižnične građe koju knjižnica posjeduje.

 

 

Katalog daje odgovore na pitanja korisnika:

·        koju građu ima knjižnica

·        koja djela određenog autora posjeduje

·        koje publikacije iz određenog stručnog područja

 

REZERVACIJE PUTEM KATALOGA