Igračke

 

28. 5. svjetski dan igre

Igroteka je organizirana zbirka igračaka koje se posuđuju kući ili se koristi u knjižnici. Igroteka omogućuje korisnicima, djeci i roditeljima, da osim korištenja igračaka u prostoru knjižnice posuđuju igračke kako bi se njima mogli igrati kod kuće. Na taj su način kvalitetne igračke koje se nalaze u fondu knjižnice dostupne svakom djetetu. Igraonice i igroteke u knjižnici predstavljaju mjesto koje je privlačno djeci a samim time omogućuju djetetu da razvije ljubav prema čitanju i naviku dolaženja u knjižnicu.
 

ULOGA IGROTEKE:

·        dostupnost kvalitetnih igračaka svakom djetetu;

·        stvaranje navika posuđivanja igračaka;

·        razvijanje osjećaja odgovornosti prema stvarima koje nisu njihove;

·        stjecanje navika dijeljenja 

·        privikavanje na odnos prema zajedničkim dobrima, upoznaje pravila posuđivanja i stvara naviku korištenja knjižnicom;

·        pomoć roditeljima u prepoznavanju kvalitetnih igračaka.
 

Igra je najomiljenija dječja aktivnost, a kroz igru u igraonici djeca postupno shvaćaju da čitanje može biti zabavno. Dijete se kroz igru istovremeno zabavlja i uči. Važno je da igračke u igroteci pobuđuju znatiželju, kreativnost i interese djeteta, čemu može pridonijeti raznolik izbor igračaka koje su namijenjene djeci od 2 do 14 godina. Osim za djecu, igroteke pomažu i roditeljima da nauče sami procijeniti kvalitetnu igračku na tržištu koje je puno loših i neprilagođenih igračaka.
 

DOBRA IGRAČKA:

·        potiče dijete na igru i istraživanje;

·        razvija maštu;

·        estetski i vizualno je zanimljiva kako bi privukla dijete;

·        odgovara djetetovim mogućnostima ovisno o njegovoj dobi i stupnju razvoja;

·        potiče na suradnju u igri, razvija socijalne vještine;

·        izrađena je od kvalitetnog materijala, laka je za održavanje, neotrovnih i postojanih boja.
 

PRAVILA POSUDBE IGRAČAKA

Posuđuje se jedna igračka na dječju iskaznicu u trajanju od tri tjedna bez mogućnosti produžavanja.

Svakoj vraćenoj igrački prebrojavaju se dijelovi, prema potrebi se upotpunjava i sprema u posebnu vrećicu. Eventualne promijene u broju sastavnih dijelova se evidentiraju.


NOVO