03.10

Do 03.10

Središnja knjižnica - dvorana 1

...
Stručni skup „Zaštita prava djece u digitalnom dobu“

Slobodno vrijeme danas je pretežno ispunjeno medijskim sadržajima, što nameće nove izazove i posebnu pažnju cijeloga društva, a osobito onih koji o njima skrbe.

16.06

Do 17.06

Središnja knjižnica - dvorana 1

...
Stručni skup: „Poticanje rane jezične pismenosti u Montessori pedagogiji”

Dječji vrtić Montessori dječja kuća, Split i Hrvatska udruga Montessori pedagogije u suorganizaciji s Gradsko knjižnicom Marka Marulića, Split i Ogrankom Matice hrvatske u Splitu organiziraju stručni skup pod nazivom: „Poticanj a rane jezične pismenosti u Montessori pedagogiji” (16.-17. lipnja 2023. god.)