Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u Republici Hrvatskoj pribavlja građa koju ne posjeduju knjižnice u mreži GKMM Split. Uslugu međuknjižnične posudbe mogu koristiti članovi knjižnice.

Također, članovima drugih knjižnica u Republici Hrvatskoj kojima je potrebna građa iz fonda GKMM Split omogućuje se posudba knjiga i kopiranje članaka iz fondova Knjižnice.

Rok posudbe građe iz Knjižnice jest 4 tjedna.
Rok posudbe građe iz drugih knjižnica ovisi o pravilima i rokovima posudbe knjižnice iz koje je građa posuđena.
Međuknjižnična posudba nije moguća unutar mreže GKMM Split već to za potrebe naših članova organizira Središnja knjižnica. Građa dobavljena međuknjižničnom posudbom može se koristiti samo u prostorima knjižnice.
Građa posuđena drugoj knjižnici smije se koristiti samo u prostorima te knjižnice te ona odgovara za tu građu.
Međuknjižničnom posudbom se ne može dobiti građa koja se inače ne posuđuje izvan prostora Knjižnice, kao što su stare i rijetke knjige, građa iz referentne zbirke, novine i časopisi te neknjižna građa.
Korisnici mogu putem međuknjižnične posudbe zatražiti kopije članaka u skladu s propisima o autorskim pravima. Ovako dobivene kopije korisnici zadržavaju kao svoje vlasništvo te se kopijom mogu koristiti samo u svrhu znanstvenoga odnosno stručnoga rada. Bilo kakva komercijalna upotreba ili daljnja distribucija nije dopuštena.

Usluga se naplaćuje prema važećem Cjeniku
Zahtjev za međuknjižničnu posudbu član knjižnice može uputiti:
• osobno dežurnom informatoru
• telefonom na broj 021 685 029
• elektroničkom poštom: mkp@gkmm.hr

Korisnici će o mogućnostima posudbe građe ili njezinom pristizanju biti obaviješteni telefonski ili elektroničkom poštom u najkraćem mogućem roku.

KALENDAR DOGAĐAJA