Članstvo

Članstvo se stječe učlanjivanjem u jednu od 10 knjižnica u mreži GKMM, u skladu s Pravilnikom o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split i Cjenikom.


Uplatu članarine možete izvršiti:

1) gotovinom
2) nalogom za plaćanje
3) putem online bankarstva uz predočenje potvrde o uplati (sve knjižnice u mreži GKMM)

Prilikom učlanjivanja korisnik dobiva člansku iskaznicu koja je osobni dokument i neprenosiva je. Usluge Knjižnice mogu koristiti samo članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice.


Posudba:

Član može posuditi:
– 5 jedinica knjižne građe na rok od 21 dan
– 2 jedinice neknjižne građe (CD, DVD) na rok od 5 dana
– e-čitač  ili 1 igračku na rok od 21 dan

Produženje roka posudbe se može obaviti osobno u knjižnici, telefonom, elektroničkom poštom na adresu knjižnice u kojoj je građa posuđena (pogledajte Kontakt), te online putem mrežnog kataloga.

Rok posudbe se može produžiti najviše 2 puta (63 dana) i to najkasnije zadnji dan roka zaduženja. Posuđenu knjižnu i neknjižnu građu vraćate u onu Knjižnicu u kojoj ste ih i posudili.
Ne može se produžiti rok posudbe lektira, audiovizualne i elektroničke građe, igrački i e-čitača te knjiga na popisu rezervacija.


Pravila ponašanja:

U prostorijama knjižnice nije dozvoljeno:

– glasno govoriti
– bučiti
– smetati drugim korisnicima u njihovom radu ili ih uznemiravati na bilo koji način
– ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice
– unositi ili konzumirati jelo ili piće (osim u za to predviđen prostor)
– pušiti
– dovoditi životinje (osim psa vodiča za slijepe)
– oštećivati knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo
– zadržavati se na mjestima namijenjenima službenoj uporabi te se koristiti računalima namijenjenim djelatnicima Knjižnice
– iznositi nezaduženu knjižničnu građu
– onečišćavati prostor
– biti nedolično odjeven
Od korisnika knjižnice se očekuje da vode brigu o osobnoj higijeni.

U čitaonicama i drugim korisničkim prostorima Knjižnice zvono na mobilnim telefonima mora biti isključeno, a razgovor na mobilnim telefonima je dopušten isključivo izvan prostora čitaonica.
Knjižnica kao ni njezini djelatnici ne odgovaraju za djecu ostavljenu bez nadzora.
 

Usluge:

Nudimo Vam zbirke i programe za obrazovanje, informiranje, razonodu…
– knjižnu građu za djecu i odrasle
– neknjižnu građu: CD, DVD…
– stručnu pomoć knjižničnog osoblja
– raznovrsne programe za sve uzraste, od beba do osoba treće dobi
– programe za osobe s posebnim potrebama:
– čitaonice za studijski rad
– informatičke čitaonice
– informatičke radionice
– čitaonice tiska
– multimedijalne dvorane
– prostore za odmor i druženje
 

Možete koristiti računala za:

– pretraživanje interneta
– pretraživanje online kataloga
– rad pomoću Microsoft Office paketa
– pregledavanje digitalizirane građe Zavičajne zbirke “Spalatine”

KALENDAR DOGAĐAJA