4. Podcast „Budi solidaran”, gost je dr. med. Zoran Vujnović

13.12.2023

Novi podcast GKMM-a „Budi solidaran” s dr. med. Zoranom Vujnovićem (Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju)

O psihološkim devijacijama u virtualiziranom dobu kod djece,vršnjačkom nasilju putem društvenih mreža, resocijalizaciji duševnih bolesnika na tržište rada i u društvo, psiho – socijalnoj integraciji osoba s invaliditetom. Podcast „Budi solidaran” GKMM bavi se socijalnim temama, ranjivim skupinama, boljoj kvaliteti života i promicanju socijalne klime u društvu.