Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva (bibliobus) – 24.11.2021.

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku nabave pokretne knjižnice (bibliobusa) 

Odluka o imenovanju članova Stručnog povjerenstva u otvorenom postupku javne nabave robe u sklopu projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“ UP.02.1.1.15.0046 s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe.

Prilozi sadržaju:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Grozdana Ribičić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Jelena Grgić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Nikolina Mrdalj