Nabava bibliobusa – prethodno savjetovanje… (30.12.2021.)

Nabava bibliobusa – prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – 30.12.2021.

Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti – Nabava pokretne knjižnice (bibliobusa) u sklopu projekta Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046

Evidencijski broj nabave: 50/21

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046, javni naručitelj – Gradska knjižnica Marka Marulića Split, objavljuje opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen je na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641 s datumom objave 30. prosinca 2021. godine.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga je 10. siječnja 2022. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi

Prilog – Troškovnik

Prilog – Tehničke specifikacije