Izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika Gradske knjižnice Marka Marulića Split

Temeljem članka 76 . stavak 2. točka 1. i članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Gradska knjižnica Marka Marulića Split kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa.

SUKOB INTERESA TEMELJEM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“, BROJ 120/16) od 16.7.2019. godine

Prilozi sadržaju:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – čelnik