Stručni skup „Zaštita prava djece u digitalnom dobu“

Za odrasle stručni skup

Dodaj u kalendar

3.10.2023

Početak

10:00

Kraj

16:30

Mjesta

100

Slobodno vrijeme danas je pretežno ispunjeno medijskim sadržajima, što nameće nove izazove i posebnu pažnju cijeloga društva, a osobito onih koji o njima skrbe.

Sve veći broj kršenja prava djece u slobodnom vremenu, posebno u digitalnom okruženju, upućuje na nužnost većeg angažmana odraslih i u tom segmentu života djece te odgovarajućega nadzora radi njihove cjelovite i pravovremene zaštite.

Program skupa „Zaštita prava djece u digitalnom dobu“ obuhvaća sljedeća područja:

  • Prava djece u digitalnom okruženju-pogled iz ureda pravobraniteljice
  • Trendovi za djecu u digitalnom okruženju
  • Pravni temelji za zaštitu djece u digitalnom okruženju
  • Utjecaj digitalnog okruženja na djecu
  • Preventivne aktivnosti

Skup je namijenjen stručnjacima iz odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa te organizacija civilnog društva, a čije je djelovanje usmjereno na zaštitu djece u digitalnom okruženju.

Molimo da nam potvrdite ime predstavnika vaše institucije koji će sudjelovati na stručnom skupu do 1. listopada 2023. na mail adresu: ana.pezo@dijete.hr