Predstavljanje knjige „Kulturološke točke Makedonije” Aleksandra Jordanoskog

Za odrasle predstavljanje knjige

Dodaj u kalendar

13.11.2023

Početak

18:00

Knjiga će biti predstavljena u sklopu manifestacije „Makedonska kultura kroz stoljeća“ makedonske kulturne udruge „STOBI“ iz Splita.

Na navedenoj manifestaciji će nastupiti i članovi mandolinskog kvarteta „Stobi“, koji postoji od prvog dana osnivanja Makedonske kulturne udruge „STOBI“ u Splitu, a to je od 15.06.2018.g. Članovi kvarteta su: Nikola Mitrevski – mandolina, Mate Košutnik – mandolina , Lucija Majić – mandola i Tanja Puharić – mandola, pod vodstvom profesorice mandoline doc. Ivane Kenk Kalebić.

„Dvadeset tekstova koji čine ovu knjigu nastali su u različitim prilikama, u različitim prilikama i obrađuju različite teme. Međutim, svi su oni čvrsto ujedinjeni u jedan organski narativ, koji slijedi četiri glavne linije: da je odgovornost za brigu o kulturi i kulturnoj baštini na državi; da taj posao treba obavljati sustavno i bez improvizacija; da, naprotiv, u novije vrijeme radimo bez potrebnog iskustva, spontano i individualno inicijativno; i konačno da je očuvanje kulturne baštine važno, jer o njoj ovisi opstanak zajednice i države, njihovo povijesno pamćenje i mjesto u sadašnjosti, te da to nije politička zabava, već civilizacijska korist, ugrađena u temelje svaka ozbiljna država… U istom duhu Jordanoski upozorava: ‘kulturna baština, kao čuvarica identitetskih obilježja, mogla bi, i trebala, biti prva poveznica – ali ne kao klišeji s domoljubnih viber stickera, nego kao sustavno organizirana aktivnost.’…”

prof. dr. Vojislav Sarakinski

Makedonska kulturna udruga „Stobi“ je sebi od osnutka postavila jasne ciljeve a to su: okupljanje pripadnika makedonske nacionalne manjine, njihovih obitelji i ostalih građana Republike Hrvatske, sa ciljem očuvanja kulturnih i duhovnih vrijednosti makedonske tradicije i makedonskih običaja kroz organiziranja i provođenja kulturnih događaja i manifestacija, bilo samostalno ili u suradnji sa ostalim organizacijama civilnog društva u RH.