Dodaj u kalendar

22.4.2024

Početak

18:00

Novi susret Malog čitateljskog kluba

…u kojemu ćemo pričati o bajkama i njihovom utjecaju na dječju maštu i kretivnost.

Čitajući stvaramo bolji i ljepši svijet!