„Male pande i veliko obećanje”

Za djecu Čitanje djeci

Dodaj u kalendar

15.5.2024

Početak

18:00

Čitamo priču

„Visoko u planini dvije male crvene pande, sestra Pela i Kela, uživaju u toplini i sigurnosti majčine ljubavi. Obećale su da se neće udaljavati i da će jedna drugu UVIJEK paziti. No kako rastu, tako raste i Kelina želja za istražvanjem. Jednoga se dana otisne na uzbudljivu pustolovinu daleko od kuće i tako prisili Pelu da donese tešku odluku…“