Dođi da ti pričam: čitamo „Vuk koji je stekao novog prijatelja”

Za djecu Čitanje djeci

Dodaj u kalendar

10.1.2024

Početak

18:00

Riječ je o slikovnica poznatih francuskih autora Orianne Lallemand i Éléonore Thuillier

Vuk  ovog puta treba prihvatiti novog gosta u šumi, Bijelog Vuka. No, to i nije baš lako s obzirom da je Bijeli Vuk pomalo naporan, nespretan, iritantan, ali istovremeno i zabavan.

Vuk će ipak otkriti da u životu ništa nije dragocjenije od novog prijatelja!