Lokacija: Središnja knjižnica / dvorana 1
ODRASLI

Tribina Udruge Franak

Tribina

Udruga Franak organizira tribinu u Splitu 18. 3. 2023. s početkom u 11 sati te vas poziva da dođete i informirate se o svemu što vas zanima o tzv. slučaju franak kako biste na vrijeme napravili sve potrebne korake i spremni dočekali 14.6.2023. 

Članovi Udruge će uz stručnu podršku odvjetnika obraditi teme o kolektivnoj presudi protiv 8 banka i pravnoj sigurnost za potrošače korisnike CHF kredita (nekonvertirani CHF krediti), o konvertiranim CHF kreditima prema ZID ZPK 2015. (tzv. Zakonu o konverziji) te o otvorenim pravnim pitanjima i zastari potraživanja koja nastupa nakon 14.6.2023.