Lokacija: Brodarica /
DJECA

Lego robotika - Knjižnica Brodarica

Radionice

Lego robotika (7+)
22., 23. i 24. ožujka u 17.00
 
Radionice su vezane, dijete pohađa radionicu tri dana.
Zbog ograničenog broja polaznika obavezna je prijava na tel. 685-080.