Lokacija: Središnja knjižnica / atrij / 15. 10 .- 15 . 11. 2021.
ODRASLI

Izložba Josipe Šarić, Trinaest pogleda na more

Izložbe

Tek kada se nađu okruženi kopnom, oni koji žive uz more, shvate kako im ono služi i kao svojevrsni kompas - orijentir - za snalaženje u prostoru. Za svoje nove slike nakon pauze sam uzela motiv mora, te mi je on poslužio kao orijentir u pronalaženju inspiracije i slikarskog puta nakon stvaralačke stanke.

Eksperimentirajući sa stilom, pokusala sam uhvatiti različite aspekte morske atmosfere, te se izložba sastoji od dva niza slika. Prvi dio su slike većeg formata s fokusom na morsku površinu, s ciljem uranjanja promatrača u spokoj i mistiku morskog ambijenta. Drugi dio su slike malog formata s većim fokusom na nebo nad morem. Nastale su ekspresivno, u nastojanju hvatanja igre boja i svjetla u brzo mijenjajućim vizurama horizonta.