Za lake školske korake

26.10.2020

Ponedjeljak, 1. lipnja 2009. Četvrto  predavanje iz ciklusa  “Za lake školske korake – Pomoć djetetu u savladavanju vještina čitanja i pisanja” u organizaciji NZZJZ Splitsko-dalmatinske županije i […]

Ponedjeljak, 1. lipnja 2009.

Četvrto  predavanje iz ciklusa  “Za lake školske korake – Pomoć djetetu u savladavanju vještina čitanja i pisanja” u organizaciji NZZJZ Splitsko-dalmatinske županije i Službe za školsku medicinu – predavači:  dr.med. Fani Balarin, specijalista školske medicine i prof. A. Šakić, logoped