Treće predavanje iz ciklusa “Za lakše školske korake”

8.12.2020

Ponedjeljak, 25. svibnja 2009. 19:00 Ciklus predavanja u organizaciji Službe za školsku medicinu i Savjetovališta za mentalno zdravlje SDŽ “Razvijanje radnih navika djeteta i pomoć […]

Ponedjeljak, 25. svibnja 2009. 19:00

Ciklus predavanja u organizaciji Službe za školsku medicinu i Savjetovališta za mentalno zdravlje SDŽ

“Razvijanje radnih navika djeteta i pomoć u planiranju vremena”
Predavači:
dr.med. A. Vrdoljak, specijalista školske medicine
dr.med. J. Perasović, specijalista školske medicine