Tatjana Radovanović: “Tragom zalutalih jeka”

3.11.2020

Ponedjeljak, 5. listopada 2009. Predstavljanje knjige stihova uz izložbu slika i grafika Tatjana Radovanović, slikarica i grafičarka, rođena je 25. siječnja 1933. u Gdinju na […]

Ponedjeljak, 5. listopada 2009.

Predstavljanje knjige stihova uz izložbu slika i grafika
Tatjana Radovanović, slikarica i grafičarka, rođena je 25. siječnja 1933. u Gdinju na otoku Hvaru. Završila je  Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu te diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 1965. godine živi u Parizu, slika i izlaže na brojnim izložbama. Priredila je deset samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Parizu.
Od rane mladosti piše stihove na hrvatskom, a kasnije i na francuskom. Objavila je knjigu čakavskog stihovlja “Živo stinje” (KIZ Tin Ujević, Split, 1999.), a 2005. ovjenčana je Maslinovim vijencem na pjesničkom susretu Croatia rediviva te su joj stihovi uklesani na Zidu od poezija u Selcima na otoku Braču.