Rano prepoznavanje reumatskih bolesti

11.11.2020

Srijeda, 19. listopada 2011. u 18h Predstavljanje knjige “Rano prepoznavanje reumatskih bolesti” Tonka Vlaka i Dušanke Martinović Kaliterna

Srijeda, 19. listopada 2011. u 18h

Predstavljanje knjige “Rano prepoznavanje reumatskih bolesti” Tonka Vlaka i Dušanke Martinović Kaliterna