“Putevi slika”, izložba slika Nataše Pavlov

22.2.2021

SRIJEDA, 25. RUJNA 2013. Nataša Pavlov je interdisciplinarna umjetnica, izražava se preko pokreta, zvuka i slike, a istražuje svjesnost. Nakon završene Jezične gimnazije i Više […]

SRIJEDA, 25. RUJNA 2013.

Nataša Pavlov je interdisciplinarna umjetnica, izražava se preko pokreta, zvuka i slike, a istražuje svjesnost.
Nakon završene Jezične gimnazije i Više turističke na FTVT u Dubrovniku, diplomirala je slikarstvo na UMAS-u u klasi profesora Gorkog Žuvele.
Paralelno je širila edukaciju na različitim seminarima i radionicama vezanim za vizualnu umjetnost, scensko izvođenje, suvremeni ples, pokret, glas, glumu, fizički teatar, performans, glas, improvizaciju.
Improvizaciju pokreta i plesa produbljuje u Splitu na radionicama Tihane Jovanić s kojom prolazi edukacijski ciklus plesne improvizacije te sudjeluje u radu na predstavi “Zoom in Zoom out”.
U svom radu primjenjuje vlastito iskustvo i iskustvo proizašlo iz suradnji sa različitim umjetnicima. Stvaranje i umjetnički izraz prožela je sa videom, zvukom i pokretom proučavajući moment tu sad i Svjesnost. U umjetničkom izražavanjanju istražuje interdisciplinarnu percepciju multimedijalnim pristupom te odnose i komunikaciju prostora, zvuka i vizualnih elemenata kao i korelaciju sa tijelom, pokretom i unutarnjim stanjima kao i svim mogućim ekspresijama u polju djelovanja tu sada.
Aktivno djeluje u izvedbenom izrazu. Autorski rad joj je proizašao na različitim predstavama, performansima i izložbama. Od 2010. zajedno sa Renatom Vidakovićem te ostalim članovima iz benda Mondo Kick u kojem je vokal, proučava stvaranje tu sada te vodi Radionice Improvizacije pod nazivom Impro Move, a zajedno rade glazbu i Performanse Improvizacije u kojima se prožimaju zvuk, video, pokret i glas te preko Impro Move-a surađuju sa različitim umjetnicima.
2012. godine Impro Move ulazi u suradnju sa Teatromodsoli, s kojim nastavljaju na istraživanjima pokreta, zvuka itd. na radionicama, te rade na predstavama: Spektralni pomak i Self Moving. 2012. postaje članica HULU i UPUH.