Predstavljanje knjige “Posebni do daske…” Ane Ruže Pavek

19.2.2021

ČETVRTAK, 6. LIPNJA 2013. Predstavljanje knjige “Posebni do daske…” Ane Ruže Pavek i priručnika “Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima” Ane […]

ČETVRTAK, 6. LIPNJA 2013.
Predstavljanje knjige “Posebni do daske…” Ane Ruže Pavek i priručnika “Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima” Ane Perišić

Centar za hagioterapiju Split organizira predstavljanje dviju knjiga:”Posebni do daske”, zbirke kratkih priča Ane Ruže Pavek i priručnika “Hagiografski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima” Ane Perišić. “Posebni do daske” zbirka je kratkih priča u kojima autorica prepričava neke za nju najupečatljivije momente iz njezinog višegodišnjeg rada i bavljenja osobama s teškoćama u razvoju, u jednom domu za mlade bez roditeljske skrbi.
Ana Ruža Pavek rođena je 1946. u Lokvama. Osnovnu školu je polazila u Lokvama, gimnaziju u Delnicama, a studij kroatistike i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. g. objavila je zbirku pjesama “Od Risnjaka do Kleka, a 2006. godine zbirku za djecu “Vjetar Krivulj”. Živi i radi u Zagrebu.
“Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima” nastao je iz potrebe uočene u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola te štićenicima dječjeg i odgojnog doma. Autorica Ana Perišić dugogodišnji je prosvjetni djelatnik s iskustvom rada s mladima iz rizičnih skupina. Najveći uspjeh u radu postigla je primjenom hagioterapije.
Da bi mladi čovjek bio sposoban pronaći svoj životni put potrebno je da ga u tome usmjeravaju odrasli, oni koji su donijeli odluku za vrednote, koji su se naučili opraštati drugima i voljeti sebe.
Ovaj priručnik sadržava sukus spomenutih tema te odgovor što je to hagioterapija