Predstavljanje knjige Branka Bezić Filipović, “Ivan Lupis-Vukić, prvi iseljenički novinar”

12.1.2021

Četvrtak, 5. svibnja 2011. u 19:00 Smatra se da je od sedamdesetih godina XIX. stoljeća do I. svjetskog rata iz Hrvatske iselilo oko 14 posto […]

Četvrtak, 5. svibnja 2011. u 19:00

Smatra se da je od sedamdesetih godina XIX. stoljeća do I. svjetskog rata iz Hrvatske iselilo oko 14 posto stanovništva, koje je mahom bilo iz Dalmacije. S obzirom na masovnost iseljavanja, ubrzo su se isprofilirali pojedinci koji su pratili tu pojavu, jer države u čijem smo sklopu živjeli nisu za to pokazivale veliko zanimanje. Posebno mjesto među najistaknutijim pojedincima koji su nosili ovu djelatnost zauzima Ivan Lupis-Vukić o čijem životnom i profesionalnom putu govori ova knjiga. Ona je nastala na temelju literature, te izvornog materijala od kojeg se onaj iz privatnog posjeda prvi put objavljuje. Lupis je dio svog života proveo u Sjevernoj i Južnoj Americi, napisao je brojne članke i nekoliko brošura o iseljeničkim temama, bio je urednik Hrvatskog glasnika u Chicagu, a smatra se i prvim izvjestiteljem iz Sjedinjenih Američkih Država s kraja XIX. stoljeća. Bio je i kustos Iseljeničkog muzeja koji je u Splitu djelovao do početka II. svjetskog rata.