Predavanje o Marku Maruliću dr. Bratislava Lučina (Marulianum)

4.3.2021

PETAK, 21. OŽUJKA 2014. Čitanje francuskog prijevoda stihova Marulićeve Judite – sudjeluju: Linda Moro i Ivo Perkušić

PETAK, 21. OŽUJKA 2014.

Čitanje francuskog prijevoda stihova Marulićeve Judite – sudjeluju: Linda Moro i Ivo Perkušić