Predavanja u okviru Tjedna mozga 2012.

10.12.2020

Predavanja u okviru Tjedna mozga (12. – 18. ožujka) “Odrastanje mozga”, mr. sc. Maja Tomasović, dr. med. “I bebe osjećaju bol”, dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija, […]

Predavanja u okviru Tjedna mozga (12. – 18. ožujka)

“Odrastanje mozga”, mr. sc. Maja Tomasović, dr. med.
“I bebe osjećaju bol”, dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija, med.
“Glavobolja u dječjoj dobi”, Marija Meštrović, dr. med.
“Poremećaj spavanja ili jednostavno takvo dijete?”
prof. dr. sc. Biserka Rešić, dr. med.
“Neurološke bolesti u dječjoj dobi”, Eugenija Marušić, dr. med.