Otvaranje Stručno razvojnog centra po koncepciji M. Montessori

8.3.2021

PETAK, 28. OŽUJKA 2014. DV Montessori dječja kuća, Gradska knjižnica Marka Marulića i Udruga Montessori pedagogije – Split organiziraju otvaranje stručnog usavršavanja u okviru Stručno […]

PETAK, 28. OŽUJKA 2014.

DV Montessori dječja kuća, Gradska knjižnica Marka Marulića i Udruga Montessori pedagogije – Split organiziraju otvaranje stručnog usavršavanja u okviru Stručno razvojnog centra za rad po koncepciji M. Montessori pri DV Montessori dječja kuća, Split.

Dnevni red:
voditelj programa: Deana Gaić Kaličanin, prof.
12:30 – 13:00 Pozdravne riječi
13:00 – 13:30 Ligija Krolo: Granice i mogućnosti Stručno razvojnog centra za unaprjeđivanje kvalitete pedagoškog rada
13:30 -14:30 prof. dr Slavica Bašić: Montessori pedagogija kao odgovor na potrebe današnje djece
14:30-15:00 – Jadranka Juraga: Psihički embrio
15:30-16:00 – Pauza, osvježenje
16:00-17:00. dr sc. Ina Reić-Ercegovac: Kognitivni razvoj djeteta – implikacije za pedagoški rad