Osnovne karakteristike talijanskih dijalektnih sustava

22.1.2021

Petak, 19. listopada 2012. u 18:30h “Osnovne karakteristike talijanskih dijalektnih sustava”, predavanje Vinka Kovačića (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)  

Petak, 19. listopada 2012. u 18:30h

“Osnovne karakteristike talijanskih dijalektnih sustava”, predavanje Vinka Kovačića (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)