Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

13.11.2020

Četvrtak, 25. ožujka 2010. 18:00 Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u organizaciji Udruge roditelja djece s poremećajem iz autističkog spektra “Pogledaj Me” prof.dr.Biserka Rešić: […]

Četvrtak, 25. ožujka 2010. 18:00

Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u organizaciji Udruge roditelja djece s poremećajem iz autističkog spektra “Pogledaj Me”

prof.dr.Biserka Rešić: “Autistički spektar bolesti ili pervazivni razvojni poremećaj”
dipl.defektolog Ines Čukelj: “Rana intervencija”