O matematici na državnoj maturi

17.2.2021

PONEDJELJAK, 6. SVIBNJA 2013. “O matematici na državnoj maturi – analiza ispita iz matematike prethodne školske godine”, predavanje prof. Vinka Bajrovića Predavanje u trajanju od […]

PONEDJELJAK, 6. SVIBNJA 2013.

“O matematici na državnoj maturi – analiza ispita iz matematike prethodne školske godine”, predavanje prof. Vinka Bajrovića

Predavanje u trajanju od 60 minuta namijenjeno je srednjoškolcima maturantima koji 3. lipnja izlaze na ispit iz matematike na državnoj maturi.
Predavanje je posebno korisno maturantima strukovnih škola (Elektrotehnička, Tehnička, Ekonomska, Prirodoslovna-tehnička, Turističko-ugostiteljska, Zdravstvena…)