“Nasilje – uzroci, posljedice i kako ga spriječiti“

15.2.2021

ČETVRTAK, 18. TRAVNJA 2013. Prvo predavanje iz ciklusa predavanja o nasilju psihijatra, doc. dr. Tomislava Franića. Tema prvog predavanja je “Pojavnost nasilja kod adolescenata”. Neka […]

ČETVRTAK, 18. TRAVNJA 2013.

Prvo predavanje iz ciklusa predavanja o nasilju psihijatra, doc. dr. Tomislava Franića. Tema prvog predavanja je “Pojavnost nasilja kod adolescenata”.

Neka od pitanja koja će se otvoriti:
– Koji su biološki i društveni uzroci i uloga nasilja?
– Što olakšava pojavnost nasilja?
– Što se može učiniti da se nasilno ponašanje spriječi?

Ono što će se čuti na predavanju primjenjivo je za sve dobne skupine, jedino se konkretni brojevi i neka istraživanja odnose na adolescenciju.