Male tajne roditeljstva: Rani komunikacijski razvoj

25.3.2021

PONEDJELJAK, 10. STUDENOG 2014. Ciklus predavanja i radionica “Male tajne roditeljstva”. “Rani komunikacijski razvoj” predavanje Anje Jelaska, spec. rane intervencije u edukativnoj rehabilitaciji.

PONEDJELJAK, 10. STUDENOG 2014.

Ciklus predavanja i radionica “Male tajne roditeljstva”. “Rani komunikacijski razvoj” predavanje Anje Jelaska, spec. rane intervencije u edukativnoj rehabilitaciji.