Mala čarobna čitaonica: Vesela palačinka – autorice Nade Iveljić

19.2.2022

Čitamo slikovnicu Vesela palačinka – autorice Nade Iveljić i ilustratorice Vjere Lalin Jedna je vrijedna mama ispekla fine palačinke. Posebno se isticala slasna palačinka koja […]

Čitamo slikovnicu Vesela palačinka – autorice Nade Iveljić i ilustratorice Vjere Lalin

Jedna je vrijedna mama ispekla fine palačinke. Posebno se isticala slasna palačinka koja je zbog svoje vesele ćudi u svemu vidjela samo dobrotu i sreću. O njenim nestašlucima slušat ćete u ovoj priči i naučiti da je pozitivni stav nebeski dar!