Mala čarobna čitaonica „Jednoj zlatna zvijezda,drugoj rep od magarca“- hrvatska narodna bajka

6.8.2020

…Živjela jednom žena koja je imala kćer i pastorku. Kćeri je tražila muža, a pastorku je tjerala čistiti. Jedoga dana lijepi kraljević prođe njihovim imanjem… […]

…Živjela jednom žena koja je imala kćer i pastorku. Kćeri je tražila muža, a pastorku je tjerala čistiti. Jedoga dana lijepi kraljević prođe njihovim imanjem…
Nastavak ove bajke koja samo podsjeća na Pepeljugu, a govori o plemenitosti, o tome kako ništa možda nije onako kako se čini, o tome kako je važno imati svoj stav i izreći ga bez
obzira na sve…

Čitamo/pripovijedamo, učimo, igramo se!