Kulturni turizam na splitski način: sociološko istraživanje

28.10.2020

Utorak, 8. lipnja 2010. Predstavljanje sociološke studije „Kulturni turizam na splitski način: sociološko istraživanje“. Studiju će predstaviti autorice Anči Leburić, Maja Dadić i Ana Stipčić.

Utorak, 8. lipnja 2010.

Predstavljanje sociološke studije „Kulturni turizam na splitski način: sociološko istraživanje“. Studiju će predstaviti autorice Anči Leburić, Maja Dadić i Ana Stipčić.