Klub čitatelja 14+: Albert Camus “Stranac”

30.11.2020

Četvrtak 30. srpnja 2009., 11:00 PPT predavanje članice Kluba Lucije Tomić o knjizi “Stranac” glasovitog francuskog književnika Alberta Camusa. PPT predavanje članica Kluba Nine Profaca i Elie Karamatić: “Francuska moda” Gošća […]

Četvrtak 30. srpnja 2009., 11:00

PPT predavanje članice Kluba Lucije Tomić o knjizi “Stranac” glasovitog francuskog književnika Alberta Camusa.
PPT predavanje članica Kluba Nine Profaca i Elie Karamatić: “Francuska moda”
Gošća je i ovoga puta animatorica kulturnih događanja na Université de Bretagne Occidentale Brest,  Céline Metel koja će ovog puta održati predavanje o francuskoj kinematografiji danas. Prevoditeljica će biti Jelena Baturina, prof.
Céline je Klubu čitatelja do sada predstavila francusku književnost i francusku glazbu – šansonu. Prevoditeljica je, uz Jelenu Baturinu,  bila i Lada Burić, prof.
U programu sudjeluje glazbeni sastav Odjela za djecu i mlade “Marul”.