Karakterne obrane – Predavanje i iskustvene vježbe

22.2.2021

SRIJEDA, 25. RUJNA 2013. “Karakterne obrane – Predavanje i iskustvene vježbe – Ljubav prema sebi, kao osnova ljubavi prema drugima” predavanje Lasla Pintera, integrativnog terapeuta […]

SRIJEDA, 25. RUJNA 2013.

“Karakterne obrane – Predavanje i iskustvene vježbe – Ljubav prema sebi, kao osnova ljubavi prema drugima” predavanje Lasla Pintera, integrativnog terapeuta i suosnivača Centra za integrativni razvoj

Teme kojima ćemo se baviti:
– rađanje “sržnog ja (core self)” u prvim mjesecima života
– uloga majčina lica, tijela i glasa pri rađanju sržnog osjećaja sebe
– zdrava ljubav prema sebi osnova je zdrave ljubavi prema drugima

Centar za integrativni razvoj je mjesto za one koji žele ući dublje u sebe i rasti na svim razinama svog bića prihvaćajući odgovornost i produbljujući svoj kapacitet za kontakt.
Centar za integrativni razvoj je također i za one koji svjesno i aktivno žele stvarati svoj život, učiti o svojim pozitivnim i negativnim stranama te spojiti tjelesno emocijonalno materijalno i duhovno.
U sklopu psihodinamičkog rada u Centru za integrativni razvoj, inspiraciju smo našli u nekoliko psihoterapijskih pravaca i procesnih metoda rada, kako individualno, tako i u grupi.
Jedan od najčešće korištenih pristupa je kroz Core Energetics tjelesno-orijentiranu psihoterapiju. Utemeljitelj Core Energeticsa je dr. John Pierrakos koji je svoje učenje razvio prema radu Wilhelma Reicha i teoriji karakternih struktura.
Učenje se temelji na integraciji tjelesnog, emotivnog, mentalnog i duhovnog aspekta ljudskog bića.