Jezična radionica – Istraživačka grupa za staroslavenski jezik u dijalektu Gradišćanskih Hrvata

2.3.2021

ČETVRTAK, 23. SIJEČNJA 2014. Jezična radionica “Istraživačka grupa za staroslavenski jezik u dijalektu Gradišćanskih Hrvata”. Sudjeluju učenici osnovne škole Manuš, a radionicu vodi profesorica njemačkog […]

ČETVRTAK, 23. SIJEČNJA 2014.

Jezična radionica “Istraživačka grupa za staroslavenski jezik u dijalektu Gradišćanskih Hrvata”.
Sudjeluju učenici osnovne škole Manuš, a radionicu vodi profesorica njemačkog jezika Mira Giljanović.