Izložba odljeva keramike iz Arheološkog muzeja Skopje

13.3.2021

UTORAK, 20. SVIBNJA 2014. Izložba odljeva keramike iz Arheološkog muzeja Skopje u organizaciji Makedonskog kulturnog društva “Makedonija”.

UTORAK, 20. SVIBNJA 2014.

Izložba odljeva keramike iz Arheološkog muzeja Skopje u organizaciji Makedonskog kulturnog društva “Makedonija”.