Izložba “Materijalizacija riječi / Materialization of the word”

2.12.2020

18. srpnja – 1. kolovoza 2011. Izložba slika i tekstova internacionalne grupe umjetnika AAI (Articulacion Artistica Internacional). Grupu predstavlja Guillermo Daniel Escalante Rodriguez (Argentina). Articulacion Artistica Internacional […]

18. srpnja – 1. kolovoza 2011.

Izložba slika i tekstova internacionalne grupe umjetnika AAI (Articulacion Artistica Internacional).
Grupu predstavlja Guillermo Daniel Escalante Rodriguez (Argentina).
Articulacion Artistica Internacional je internacionalna mreža za razvoj i produkciju kulture. Formirana je s ciljem da kroz umjetnost (u svim njezinim oblicima) interpretira posebnu vrstu realnosti.