Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

26.10.2020

Petak, 19. lipnja 2009., 18:00 – 19:00 01.”Pacijent-bolesnik-osiguranik:ispravno korištenje zdravstvenog sustava” Predavač: mr.sc.Đula Rušinović-Sunara, dr.med. – predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata 02. “Lijekovi ili […]

Petak, 19. lipnja 2009., 18:00 – 19:00

01.”Pacijent-bolesnik-osiguranik:ispravno korištenje zdravstvenog sustava”
Predavač: mr.sc.Đula Rušinović-Sunara, dr.med. – predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata

02. “Lijekovi ili priča o obmani”
Predavač: Lidija Gajski, dr. med. – autorica istoimene knjige