Homeopatija – pomoć u svakodnevnom životu

18.2.2021

PETAK, 17. SVIBNJA 2013. Predavač je Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agronomije, član Hrvatske udruge homeopata sa završenim dvogodišnjim studijem homeopatije po LICH-u. Predavanje je prikaz […]

PETAK, 17. SVIBNJA 2013.
Predavač je Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agronomije, član Hrvatske udruge homeopata sa završenim dvogodišnjim studijem homeopatije po LICH-u.
Predavanje je prikaz nastanka i temeljnih principa na kojima homeopatija djeluje, kao i prikaz najčešće korištenih lijekova u akutnim stanjima našeg svakodnevnog života.
Homeopatija je prirodna medicina koja holističkim pristupom potiče organizam na samoiscjeljenje. Pri tome koristi posebno pripremljene lijekove, koje nazivamo remedijama. Remedije su napravljene od različitih tvari iz prirode: biljaka, kemijskih elemenata i njihovih spojeva, te tvari životinjskog porijekla. Način njihove proizvodnje nam osigurava da u završnom proizvodu uglavnom ostane pojačana energija tvari ( od koje se pripravak izrađuje) dok se kemijski sastav gotovo gubi. Zbog toga su homeopatski pripravci sigurni i netoksični.
Začetnik današnje homeopatije je njemački liječnik, kemičar i prevoditelj Samuel Hahnemann, koji je živio i djelovao koncem 18. i početkom 19. stoljeća. Osnovni princip djelovanja homeopatije je princip sličnosti – bolest se može tretirati supstancom koja može proizvesti simptome slične onima od kojih pacijent pati. Važan je i princip totaliteta, jer se u obzir uzimaju svi simptomi: mentalni, emocionalni i fizički, na temelju kojih se određuje potrebna remedija.
Homeopatija je priznata gotovo u cijelom svijetu, i po broju korisnika je druga vrsta medicine. Koristi ju i britanska kraljevska obitelj od 1865.; koriste ju i mnogi svjetski poznati glazbenici i glumci. Koristila ju je i Majka Tereza koja je 1950. otvorila prvu dobrotvornu homeopatsku ambulantu za siromašne u Calcutti.