Haiku pjesništvo u Dalmaciji

15.1.2021

Ponedjeljak, 20. travnja – Četvrtak, 30. travnja 2009. Haiku u Dalmaciji, priča o kratkoj pjesničkoj formi preuzetoj iz japanske književne baštine inspirirala je poznate hrvatske […]

Ponedjeljak, 20. travnja – Četvrtak, 30. travnja 2009.
Haiku u Dalmaciji, priča o kratkoj pjesničkoj formi preuzetoj iz japanske književne baštine inspirirala je poznate hrvatske pjesnike poput Tonča Petrasova Marovića, Luke Paljetka i Drage Štambuka.

Ova kratka pjesnička forma dalmatinskog haiku pjesništva oplemenjena senzibilitetom i mirisom Mediterana veoma često je ispjevana magičnim čakavskim dijalektom, što je u našoj književnoj baštini čini posebno privlačnom.