Ciklus predavanja “Nepoznato o poznatome”: Lav Nikolajevič Tolstoj”

26.2.2021

UTORAK, 19. STUDENOG 2013. Ciklus predavanja “Nepoznato o poznatome”: “Velikan svjetske književnosti – Lav Nikolajevič Tolstoj”, predavanje prof. Mate Kuvačića Ižepe Jedan od najvećih svjetskih […]

UTORAK, 19. STUDENOG 2013.

Ciklus predavanja “Nepoznato o poznatome”: “Velikan svjetske književnosti – Lav Nikolajevič Tolstoj”, predavanje prof. Mate Kuvačića Ižepe

Jedan od najvećih svjetskih romanopisaca grof i mislilac Lav Nikolajevič Tolstoj bio je zagovornik slobodnjačkog kršćanskog anarhizma te uvjereni pacifist i vegetarijanac. Sa stajališta patrijarhalnog seljaštva kritizirao je vlasništvo države i crkve, a suvremenoj religiji suprotstavlja evanđeosko kršćanstvo. Poriče umjetnost viših klasa, koje je iskvarila civilizacija. Djela mu često konfiscira carska vlada a Sinod ga 1901. isključuje iz crkve. Umro je na svom posljednjem bijegu iz plemićke sredine.