“Čakavština jučer, danas, a sutra?”

9.12.2020

Četvrtak, 16. veljače 2012. u 18h Organizator večeri je Udruga „Čakavski jazik“,a kao sudionici najavljeni su prof.dr Joško Božanić s temom „Čakavština jezik ili dijalekt“, […]

Četvrtak, 16. veljače 2012. u 18h

Organizator večeri je Udruga „Čakavski jazik“,a kao sudionici najavljeni su prof.dr Joško Božanić s temom „Čakavština jezik ili dijalekt“, prof.dr Lucija Puljak, koja će govoriti o ulozi zavičajnog (čakavskog) idioma pri usvajanju jezičnog standarda, prof dr Jadranka Nemeth Jajić ( Položaju čakavštine u nastavi), te prof dr Mira Menac Mihalić (Studenti kroatistike u dijalektološkim istraživanjima).
Udruga “Čakavski jazik“ je organizirana kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija, a javnosti se predstavila u lipnju 2011.
Cilj Udruge je poticati, razvijati, afirmirati i revitalizirati čakavštinu kao dio hrvatskog kulturnog identiteta, kako njene književne pojavnosti, tako i kroz druge oblike umjetničkog i drugog stvaralaštva gdje je čakavština njihov izričaj (klapske pjesme, etnografski elementi: običaji, kulinarstvo i sl.).